REFERANSLARIMIZ

X

ARIK ENERJİ

X

BİLGİN ENERJİ

X

BM HOLDİNG

X

BOLU ÇİMENTO

X

BORUSAN ENBW ENERJİ

X

DOST ENERJİ

X

EGENDA

X

ENDA ENERJİ HOLDİNG

X

FC HOLDİNG

X

HER ENERJİ

X

KAREL ENERJİ

X

KİNESİS ENERJİ

X

MAREN ENERJİ

X

MERAL ELEKTRİK

X

EKSİM HOLDİNG

X

STATKRAFT

X

SÜLOĞLU STEAG

X

TEFİROM

X

ARTI ENERJİ

X

FİNA ENERJİ

X

YENİ BELEN ELEKTRİK

X

Z.T. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM

X

PMR Kapsamında “İzleme, Raporlama ve Doğrulama (MRV) Çimento Tesisleri Pilot Çalışmaları” Projesine Danışmanlık Hizmeti

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Eylül 2014 – Devam ediyor

Projenin Açıklaması:

Proje kapsamında pilot tesis seçilmiş 5 farklı çimento fabrikasına sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin eğitim verilip kapasite geliştirilmesi, izleme planlarının ve emisyon raporlarının hazırlanması ve de doğrulama sürecinde destek verilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir.


PMR Kapsamında “Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi” Projesi Kapsamında Danışmanlık Hizmeti

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Kasım 2015 – Devam ediyor

Projenin Açıklaması:

Proje kapsamında Türkiye’de bir Sera Gazı Emisyon Ticaret Sisteminin kurulmasının ve işletilmesinin dikkate alınmasına yönelik yol haritasının çıkarılmasına yönelik danışmanlık hizmeti verilecektir. Buna ek olarak, bir sene boyunca gerçekleştirilecek aktiviteler ve yazılacak raporlar ile hem kamuda hem de özel sektörde emisyon ticaret sistemi ile ilgili kapasite geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Bir senenin sonunda yapılan aktiviteler ve analizler üzerine bir rapor yazılacaktır. Projede Ecofys, FutureCamp ve Life Enerji birlikte çalışmaktadır.


Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri için Çevrimiçi Veri Yönetim Sistemin Tasarlanması Ve Geliştirilmesi

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Temmuz 2015 – Devam ediyor

Projenin Açıklaması:

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun isteği üzerine, MRV veri yönetim sistemi için akış şeması tasarlama, çevirim içi rapor şablon taslağı tasarımı ve veri yönetim sistemi ile bağlantılı rapor şablonu geliştirilmesi danışmanlığı verilmiştir. MRV için çevirim içi çalışan veri yönetim sistemi Life Enerji tarafından, bu proje sonunda tamamlanacaktır.


Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri için Kullanılacak İzleme Planı, Emisyon Raporları, Doğrulama Raporu ve İyileştirme Raporları Şablonlarının Hazırlanması

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Nisan 2014 – Eylül 2016

Projenin Açıklaması:

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun isteği üzerine, Türkiye’deki MRV yönetmeliklerine uygun Avrupa Birliği ETS Excel şablonu uyarlaması üzerine danışmanlık verilmiştir.


Emisyon Ticaret Sistemi Uygulamaları ve Türkiye Değerlendirmesi Raporunun Hazırlanması

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Temmuz 2015 – Aralık 2015

Projenin Açıklaması:

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun isteği üzerine MRV sisteminin gelecekte entegre edilebileceği alternatifler üzerine rapor hazırlanama hizmeti verilmiştir. Bu projede Life Enerji Dünya’daki Emisyon Ticaret Sistemi’ni (ETS) özetleyen ve Türkiye’deki olası ETS tasarımlarını kapsayan bir rapor yazmıştır.


T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için Sektör Özelinde İzleme Planı Kontrol Kılavuzlarının Hazırlanması

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Kasım 2014 – Aralık 2014

Projenin Açıklaması:

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun isteği üzerine, izleme planlarının kabulü için sektöre özel kılavuzlar hazırlama danışmanlığı verilmiştir. Life Enerji, sektörlere özel 19 farklı kılavuz hazırlamıştır ve bu kılavuzlar Bakanlık tarafından izleme planlarının onaylanması için kullanılabilecektir.


T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarına Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri Üzerine Kapasite Gelişimi Eğitimi Verilmesi

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Haziran 2014 – Eylül 2014

Projenin Açıklaması:

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun isteği üzerine, izleme planlarının tamamlanması, denetlenmesi ve onaylanması için Sera gazı şubesi personeline eğitim verilmiştir.  Life Enerji, FutureCamp Climate GmbH danışmanlığı altında uzmanlık sağlamıştır.


15 farklı Sektöre Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri Üzerine Eğitim Verilmesi

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

2014 ve 2015  

Projenin Açıklaması:

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun isteği üzerine, 15 farklı sektöre MRV eğitimleri verilmiştir. İlk yıl izleme planı ikinci yıl ise emisyon raporu ve doğrulama süreçleri üzerine eğitim verilmiştir.


“İzleme ve Raporlama Tebliği; İzleme Planı Kılavuzu”’nun Yazılması

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Temmuz 2014 – Eylül 2014

Projenin Açıklaması:

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun isteği üzerine, Türkçe izleme planı hazırlama kılavuzu yazılmıştır. Bu projeyle birlikte, sektörler için izleme planlarını bu yönde hazırlayabilecekleri bir rehberlik kitabı hazırlanmıştır.


İzleme ve Raporlama Tebliği’nin Türkiye’ye Uyumlaştırma Çalışması

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

2014, 1,5 ay süreli

Projenin Açıklaması:

 Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu isteği üzerine, Avrupa Birliği’ndeki ETS uyumu için belgeler hazırlama ve çimento ve çelik sektörleri için 2 farklı izleme danışmanlığı hizmeti verilmiştir.


Türkçeleştirilmiş Avrupa Birliği MRV Kılavuzlarının Teknik Okuması ve Türkiye’ye Uyumlaştırılmasının Yapılması

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Ağustos 2014 - Eylül 2014

Projenin Açıklaması:

Sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması sürecinin geliştirilmesi amacı ile Avrupa Birliğinde sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin yayımlanmış olan kılavuzların teknik okuması ve uyumlaştırılması hizmeti verilmiştir.


İl Çevre Müdürlüklerine Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri Kapsamında Eğitim Verilmesi

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Kasım 2014

Projenin Açıklaması:

TÜÇEV’in isteği üzerine, İl Çevre Müdürlüğü personeline Sera gazları izleme ve raporlama yönetmeliği tanıtımı ve yönetmeliğin sektörel kapsamı ile ilgili eğitimler verildi.

X

PMR Kapsamında “İzleme, Raporlama ve Doğrulama (MRV) Çimento Tesisleri Pilot Çalışmaları” Projesine Danışmanlık Hizmeti

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Eylül 2014 – Devam ediyor


Projenin Açıklaması:

Proje kapsamında pilot tesis seçilmiş 5 farklı çimento fabrikasına sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin eğitim verilip kapasite geliştirilmesi, izleme planlarının ve emisyon raporlarının hazırlanması ve de doğrulama sürecinde destek verilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir.


PMR Kapsamında “Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi” Projesi Kapsamında Danışmanlık Hizmeti

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Kasım 2015 – Devam ediyor


Projenin Açıklaması:

Proje kapsamında Türkiye’de bir Sera Gazı Emisyon Ticaret Sisteminin kurulmasının ve işletilmesinin dikkate alınmasına yönelik yol haritasının çıkarılmasına yönelik danışmanlık hizmeti verilecektir. Buna ek olarak, bir sene boyunca gerçekleştirilecek aktiviteler ve yazılacak raporlar ile hem kamuda hem de özel sektörde emisyon ticaret sistemi ile ilgili kapasite geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Bir senenin sonunda yapılan aktiviteler ve analizler üzerine bir rapor yazılacaktır. Projede Ecofys, FutureCamp ve Life Enerji birlikte çalışmaktadır.

X

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri için Çevrimiçi Veri Yönetim Sistemin Tasarlanması Ve Geliştirilmesi

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Temmuz 2015 – Devam ediyor


Projenin Açıklaması:

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun isteği üzerine, MRV veri yönetim sistemi için akış şeması tasarlama, çevirim içi rapor şablon taslağı tasarımı ve veri yönetim sistemi ile bağlantılı rapor şablonu geliştirilmesi danışmanlığı verilmiştir. MRV için çevirim içi çalışan veri yönetim sistemi Life Enerji tarafından, bu proje sonunda tamamlanacaktır.


Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri için Kullanılacak İzleme Planı, Emisyon Raporları, Doğrulama Raporu ve İyileştirme Raporları Şablonlarının Hazırlanması

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Nisan 2014 – Eylül 2016


Projenin Açıklaması:

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun isteği üzerine, Türkiye’deki MRV yönetmeliklerine uygun Avrupa Birliği ETS Excel şablonu uyarlaması üzerine danışmanlık verilmiştir.


T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için Sektör Özelinde İzleme Planı Kontrol Kılavuzlarının Hazırlanması

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Kasım 2014 – Aralık 2014


Projenin Açıklaması:

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun isteği üzerine, izleme planlarının kabulü için sektöre özel kılavuzlar hazırlama danışmanlığı verilmiştir. Life Enerji, sektörlere özel 19 farklı kılavuz hazırlamıştır ve bu kılavuzlar Bakanlık tarafından izleme planlarının onaylanması için kullanılabilecektir.


T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarına Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri Üzerine Kapasite Gelişimi Eğitimi Verilmesi

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Haziran 2014 – Eylül 2014


Projenin Açıklaması:

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun isteği üzerine, izleme planlarının tamamlanması, denetlenmesi ve onaylanması için Sera gazı şubesi personeline eğitim verilmiştir.  Life Enerji, FutureCamp Climate GmbH danışmanlığı altında uzmanlık sağlamıştır.


15 farklı Sektöre Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri Üzerine Eğitim Verilmesi

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

2014 ve 2015  


Projenin Açıklaması:

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun isteği üzerine, 15 farklı sektöre MRV eğitimleri verilmiştir. İlk yıl izleme planı ikinci yıl ise emisyon raporu ve doğrulama süreçleri üzerine eğitim verilmiştir.


“İzleme ve Raporlama Tebliği; İzleme Planı Kılavuzu”’nun Yazılması

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Temmuz 2014 – Eylül 2014


Projenin Açıklaması:

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun isteği üzerine, Türkçe izleme planı hazırlama kılavuzu yazılmıştır. Bu projeyle birlikte, sektörler için izleme planlarını bu yönde hazırlayabilecekleri bir rehberlik kitabı hazırlanmıştır.


İzleme ve Raporlama Tebliği’nin Türkiye’ye Uyumlaştırma Çalışması

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

2014, 1,5 ay süreli


Projenin Açıklaması:

 Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu isteği üzerine, Avrupa Birliği’ndeki ETS uyumu için belgeler hazırlama ve çimento ve çelik sektörleri için 2 farklı izleme danışmanlığı hizmeti verilmiştir.


Türkçeleştirilmiş Avrupa Birliği MRV Kılavuzlarının Teknik Okuması ve Türkiye’ye Uyumlaştırılmasının Yapılması

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Ağustos 2014 - Eylül 2014


Projenin Açıklaması:

Sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması sürecinin geliştirilmesi amacı ile Avrupa Birliğinde sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin yayımlanmış olan kılavuzların teknik okuması ve uyumlaştırılması hizmeti verilmiştir.


X

İl Çevre Müdürlüklerine Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri Kapsamında Eğitim Verilmesi

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Kasım 2014


Projenin Açıklaması:

TÜÇEV’in isteği üzerine, İl Çevre Müdürlüğü personeline Sera gazları izleme ve raporlama yönetmeliği tanıtımı ve yönetmeliğin sektörel kapsamı ile ilgili eğitimler verildi.

X

Çimko Çimento ve Beton Sanayi A.Ş Bünyesindeki İki Çimento Fabrikası için İzleme Planı ve Emisyon Raporu Hazırlama

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Eylül 2014 – devam ediyor


Projenin Açıklaması:

Çimko Çimento ve Beton Sanayi A.Ş bünyesinde olan Çimko Narlı Çimento fabrikası ve Çimko Adıyaman çimento fabrikaları için elektronik izleme planları ve emisyon raporları hazırlandı.

X

AGE Denizli Doğalgaz Elektrik Üretim A.Ş. için İlk İzleme Planı ve Emisyon Raporu Hazırlanması

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Eylül 2014 – devam ediyor


Projenin Açıklaması:

AGE Enerji Santrali için elektronik izleme ve emisyon raporları hazırlandı.

X

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş için İlk İzleme Planının Hazırlanması

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Eylül 2013 – Ekim 2013


Projenin Açıklaması:

FutureCamp, Batıçim çimento fabrikalarındaki personelleri sera gazları izleme ile ilgili yeni yönetmelik hakkında bilgilendirme için bir çalıştay düzenlemiştir. Bu çalıştay, farklı sektörlerdeki izleme planları, gelecekteki yönetmelikler ve Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemi yönetmeliği hakkında örnekler çalışılmıştır. Çalıştay sonucunda Batıçim için AB ETS çerçevesinde izleme planı ve emisyon raporu oluşturulmuştur.

X

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri ve Uygulamalarına İlişkin Eğitim Elinsan personeline eğitim verilmesi

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Ocak 2015


Projenin Açıklaması:

Elinsan Çevresel Deney Laboratuvarı personeline Sera gazı emisyonlarının takibine ve uygulamalı olarak izleme planlarının hazırlanmasına ilişkin 3 günlük eğitimin verilmesi.

X

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği-Refah Fonu

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Mayıs - Aralık 2015


Projenin Açıklaması:

Çatı ve arazi tipi olmak üzere güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi gerçekleştirirken takip edilmesi gereken adımları ve dikkat edilmesi gereken hususları içeren kılavuzun Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanması.

Üyelerini güneş enerjisi projesi yatırımına teşvik etmesi amacıyla Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası personeline bir günlük eğitimin verilmesi.

Güneş enerjisi projeleri ve projeleri geliştirme üzere DTSO üyelerine iki günlük eğitim verilmesi.

Denizli-Acıpayam’da inşaatı devam eden güneş enerjisi santraline saha ziyareti gerçekleştirerek katılımcılar ile proje sahipleri arasında güneş enerjisi santrali geliştirme konularında deneyim paylaşımının yapılması

X

Lisanssız Elektrik Üretim Projesinin Başvurusu için Fizibilite Hazırlanması ve Gerekli Malzemeler için Piyasa Araştırması

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Nisan 2014


Projenin Açıklaması:

Diyarbakır’da lisanssız elektrik üretimi çerçevesinde proje geliştirmek isteyen Metropole finansal fizibilite ve piyasa araştırması yapılmıştır.

X

Arel Çevre Yatırımları ve Enerji

X

ABK

X

Akfen

X

AKSA ENERJİ

X

BATI ANADOLU GRUBU

X

BEST TRAFO